ဘီးလင္းတြင္ ေငြအတုကိစၥ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ LIVE လႊင့္သူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္အမႈဖြင့္ | DVB