ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသတကၠသိုလ္အပါအ၀င္ ၅၄ ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႔ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူေတြရဲ႕စာရင္းကို မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၂၉ ခုနဲ႔ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ ၂၄ ခု တို႔မွာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တက္ခြင့္ရသူေတြကို ေၾကညာေပးလိုက္တာပါ။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၁၀,၀၀၄ ေယာက္တက္ေရာက္ခြင့္ရတာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္မွာ ၁၆၇ ေယာက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြထဲမွာ သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား ၃၇၈ ေယာက္နဲ႔ အမ်ားဆံုးေခၚယူထားၿပီး ေမွာ္ဘီ နည္းပညာတကၠသိုလ္က ၃၃၈ ေယာက္၊ ေက်ာက္ဆည္ နညး္ပညာ တကၠသိုလ္က ၃၃၁ ေယာက္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္က ၃၂၉ ေယာက္ ေခၚယူထားပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ေတြမွာေတာ့ ရန္ကုန္ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္က ၄၀၉ ေယာက္ ေခၚထားလို႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလး ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္မွာ ၃၀၆ ေယာက္၊ မံုရြာ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္မွာ အေယာက္ ၃၀၀ တက္ေရာက္ခြင့္ရထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္အသီးသီးကို ဝင္ခြင့္ရၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တက္ခြင့္ရတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ေရးနဲ႔ သင္တန္းေရးရာကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္ပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္း အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း ပညာေရးဌာနက ေၾကညာထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိသူေတြရဲ႕စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္က လင့္ခ္မွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

//
More News
Up