A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာျပည္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရးအႀကီးဆံုးျပႆနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု စစ္တမ္းထုတ္

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေရးအႀကီးဆံုးျပႆနာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡျပႆနာ ျဖစ္တယ္လို႔  ၿပီးခဲ့တဲ့ တပတ္က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တမ္းတခုမွာ ေျဖဆို ထားၾကၿပီး ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က တႏိုင္ငံလံုးနီးပါးက ၿမိဳ႕ေတြကို ကြင္းဆင္းေကာက္ယူ ထားတဲ့ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡလို႔ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆိုပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြက ေျဖဆိုသူေတြကေတာ့ တိုင္းေတြက ေျဖဆိုသူေတြထက္ဒီကိစၥကို ပိုၿပီး ဦးစားေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒုတိယ အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ ေျဖဆိုသူ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက စီးပြားေရးလို႔ ဆိုၿပီး ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အစုိးရရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈွနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေတာ့ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ အေရးႀကီးျပႆနာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစီက ေျဖဆိုထားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡျပႆနာကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ေျဖဆိုသူေတြကေရာ၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ေနသူ ေတြကေရာ အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ ေျဖဆိုထားၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ဒုတိယျပႆနာအျဖစ္ ေျဖဆိုရာမွာ တူညီၾကပါတယ္။ တိုင္းေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြက ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေနထိုင္စရိတ္ကို အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာတခုအျဖစ္ေျဖဆိုၾကၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ ေက်းလက္မွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြကေတာ့ ပညာေရးကို အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာတခုအျဖစ္ေျဖဆိုထားၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ကို ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ျပေနေျဖဆိုသူေတြက ရာဇဝတ္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ေနထိုင္စရိတ္ ကိစၥေတြကို အေလးေပးေျဖဆိုၾကၿပီး ေက်းလက္ေနသူေတြကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို အေလးေပး ေျဖဆိုၾကပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္အေရးအႀကီးဆံုး ျပႆနာေတြအျဖစ္ အစုိးရရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈွနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လမ္းတံတားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းဟာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅၄ ခုက လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ကို ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းေကာက္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up