ဥပေဒခ်ဳပ္အသစ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕ ကတိသစၥာျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး | DVB