ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္တဲ့သူကို အေရးေပၚဘယ္လိုကူညီမလဲ | DVB