လား႐ႈိးၿမဳိ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ နာမက်န္းျဖစ္ပါက ႐ုိးရာနတ္ကို ပူေဇာ္ပသေနရ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာတခ်ိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ နာမက်န္းျဖစ္ရင္ ႐ုိးရာနတ္ကိုပဲ ပူေဇာ္ပသေနၾကၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကလည္း အလွမ္းေဝးေနတယ္လို႔ ေဒသခံ က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြက ေျပာပါတယ္။ အစြန္အဖ်ားေဒသမွာရွိတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမေကာင္းတဲ့ ေက်းရြာတခ်ဳိ႔က  ျပည္သူလူထုေတြဟာ အသိပညာအားနည္းေနတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္မမီဘဲ ျဖစ္ေနတာပါ။ “လားရိႈးနဲ႔  ေ၀းလံတဲ့ ေက်းရြာေတြဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး အေျခအေန မေကာင္းတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေဒသက ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ဖို႔ တစ္ႏွစ္ကိုတေခါက္ေရာက္ဖို႔ မနည္းသြားေနရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေက်းလက္ ေနျပည္သူေတြ ဟာ နာမက်န္းျဖစ္ရင္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္း မသြားဘဲ ႐ုိးရာနတ္ကို ပူေဇာ္ပသတဲ့ အစဥ္အလာေတြ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွိေနပါတယ္”လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ဦးအိုက္ေစာက ေျပာပါတယ္။ လား႐ိႈးၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ဖို႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူ ေဒါက္တာထြန္းလွျဖဴက ေျပာပါတယ္။ လားရိႈးၿမဳိ႕နယ္ထဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ နားနန္း၊ မုန္းၾကတ္နဲ႔ သံလြင္ေက်းရြာအုပ္စု ေအာက္က ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ရြာဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔ အလွမ္းေ၀းကြာေန တယ္လို႔ ျပည္သူက်န္းမာေရးဦးစီဌာနရဲ႕ စာရင္းအရသိရပါတယ္။

//
More News
Up