A d v e r t i s e m e n t With Us

ကာကြယ္ေရးဌာနက အသံုးမျပဳသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း ဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကိုျပန္ေပးမည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမ၀င္း
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အသံုးမျပဳတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း ဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ရွိတယ္လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို တုိင္ၾကားမႈေတြအနက္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ေက္ာမရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာတာပါ။ “ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကန္႔ဘလူ၊ မံုရြာ၊ ကသာနဲ႔ ေရႊဘိုခ႐ုိင္ေတြရွိ အသံုးျပဳဖို႔မရွိတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမရုိင္း စုစုေပါင္း ၅၁၆၀ ဒသမ ၇၂ ဧက ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္လႊဲ အပ္ႏွံသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လယ္ယာေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားမႈေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို အႀကံျပဳတုိက္တြန္းတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ရရွိတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ အစိုးရကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကိစၥေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လို႔  ဦး၀င္းျမက ေျပာပါတယ္။ "ဧရာ၀တီတုိင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကၽြန္းသာေျမႏုကၽြန္းခြဲေ၀မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျမအျငင္းပြားမႈမွာ သမၼတရံုးက ညြန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ၄၁၆၀ ဒသမ ၁၉ ဧကကို သစ္ေတာေျမအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ၿပီး မူလေတာင္သူေတြကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္" ဒါ့အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပြန္ေက်းရြာရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမေတြ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕တင္ျပအေပၚ သမၼတရဲ႕ လမ္းညြန္ခ်က္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္ေျမ ၈၈ ဒသမ ၂၈ ဧကကိုလည္း မူလေတာင္သူေတြထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up