ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားအခ်င္းခ်င္း ဓားထိုးမႈျဖစ္ပြား | DVB