A d v e r t i s e m e n t With Us

စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ တိုင္းဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)တင္သြင္း

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တိုင္းဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို စစ္ကိုင္း တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးက ဒီကေန႔  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ကို ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္ရမွ တင္သြင္းလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကဖို႔ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၁၀၀ ဦးရွိတဲ့အထဲက ၉၅ ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ၁၀ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ကာလအတြင္း ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၆ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၂၀ ႀကိမ္ထိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းေပါင္း ၁ေထာင္ေက်ာ္၊ အဆို ၂၀ ေက်ာ္တို႔ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up