မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကၽြဲမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား | DVB