ဝီဂါတိုင္းရင္းသား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတဦးကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ တ႐ုတ္စစ္ေဆး | DVB