ထိုင္းမွျပန္လာသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁ ဦး ျမ၀တီတြင္ ေငြလိမ္ခံရ | DVB