ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၄၈၂၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ ကို ၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ ကို ၄၈၀၀၀ ကေန ၅၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး မေန႔က ေစ်းအတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၅၁၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၃၈၀၀၀ ကေန ၄၃၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၂၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညဳိ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၁၄၆၀၀၀ ကေန ၁၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၃၇၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၁ အိတ္ကို ၂၂၅၀၀၀ ကေန ၂၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၄၀၀၀၀ ကေန ၂၄၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇၀၀၀ ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းႏွမ္းက ၁ အိတ္ကို ၅၄၅၀၀ ကေန ၅၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၉၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၅၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၈၁၀ ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၈၃၀ ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေတြထဲက ႏွမ္းနက္ (စမံု) ကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္္။ ျပည္ပ၀ယ္ယူမႈမ်ားတဲ့အျပင္ ေငြေစ်းႏႈန္းတက္ေနတဲ့အတြက္ ေစ်းက ဆက္တိုက္တက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္နဲ႔ ႏိႈငး္ယွဥ္လိုက္ရင္ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၁ အိတ္ကို ၂၅၀၀၀ ေလာက္ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

//
More News
Up