ယူနီဗာစီတီေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စေလာ့ ဆိုးသလား၊ ေကာင္းသလား (သုတကေဖး) | DVB