ဘားအံေထာင္က ထြက္ေျပးသူမ်ားကို လက္ခံထားပါက အေရးယူခံရမည္

ဘားအံေထာင္ကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို အိမ္မွာ လက္မခံထားၾကဖို႔နဲ႔ လက္ခံထားရင္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္ထိ အေရးယူခံရႏိုင္တယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတိေပးႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေထာင္ကထြက္ေျပးသြားသူေတြ ေတြ႔ရင္ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္က ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို မိမိတို႔အိမ္မွာ လက္ခံထားရင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၁၆ အရ ေထာင္က်ႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ျပစ္မႈထင္ရွားခံရသူကုိျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္းခံရသူကုိ ျဖစ္ေစ ထုိျပစ္မႈႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ထားရာမွ ထြက္ေျပးေသာအခါ ထုိသူအား ဖမ္းဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အႀကံျဖင့္ လက္သင့္ခံျခင္း၊ ၀ွက္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ထိုအက်ဥ္းသား အခ်ဳပ္ခံရေသာ ျပစ္မႈသည္ ေသဒဏ္ထုိက္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက (၇)ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက်ဥ္းသားအခ်ဳပ္ခံရတဲ့ ျပစ္မႈဟာ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ (၁၀) ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစထုိက္တဲ့  ျပစ္မႈျဖစ္ပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြဒဏ္ မပါဘဲေသာ္ လည္းေကာင္း၊ (၃)ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ရမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တခါ အက်ဥ္းသား အခ်ဳပ္ခံရတဲ့ ျပစ္မႈဟာ တစ္ႏွစ္ကေန ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ထိ ေထာင္ဒဏ္ထုိက္တဲ့ ျပစ္မႈျဖစ္ရင္ အဲ့ဒီျပစ္မႈအတြက္ အမ်ားဆုံးျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကာလအပုိင္း အျခားရဲ႕  ေလးပုံတစ္ပုံအထိ ေထာက္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထြက္ေျပးအက်ဥ္းသားေတြကို လက္ခံထားျခင္းမျပဳၾကဖို႔နဲ႔ မိမိတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ မွာ မသကၤာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရင္ နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါလို႔ ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္ကေန စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မနက္က ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ အက်ဥ္းသား ၄၂ ေယာက္ထဲကေန အက်ဥ္းသား  ၂၃ ေယာက္ကုိ ျပန္လည္ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ၁၉ေယာက္ လြတ္ေျမာက္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up