ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ အမတ္ေလာင္း ၉ ဦးကို က်ပ္ ၁သိန္းစီ ယူအန္ေအေထာက္ပံ့မည္ | DVB