မေလးရွားတြင္ အရက္တုေသာက္မိၿပီး ျမန္မာျပည္သား ၁၆ ဦးေသဆုံး | DVB