အဆိုေတာ္ေရႊထိုက္အမႈ တရားလိုရဲသက္ေသေရာက္မလာသျဖင့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ | DVB