ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးေသဆုံးသြားသည့္ ဘားအံအက်ဥ္းသား ၂ ဦးကို မီးသၿဂႋဳဟ္(ဓာတ္ပုံ) | DVB