ကမၻာ့ဝါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB