ရန္ကုန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၂၀၀ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ထား၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၆၆၀ ေက်ာ္ ရရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၂၀၈ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၆၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထားတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းကေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီးက အခုလို ေျဖၾကားသြားတာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ အေနနဲ႔ အထက္တန္း ၁၅၉ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း ၁၂ ေက်ာင္း၊ မူလတန္း ၃၇ ေက်ာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ပံုတင္ ရရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရကေတာ့ အထက္တန္းျပ ၁၃၅၇ ဦး၊ အလယ္တန္း ၈၅၂ ဦး၊ မူလတန္း ၈၁၀ ဦး ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားသူ ဦးေရကေတာ့ အထက္တန္း ၂၂၁၇၁ ဦး၊ အလယ္တန္း ၁၃၆၀၁ ဦး၊ မူလတန္း ၂၁၄၇၉ ဦး တက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြထဲမွာ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္နဲ႔ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း၊ အရင္ႏွစ္က စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳတဲ့ေက်ာင္း ၅၀ နဲ႔ အရင္ႏွစ္က ယာယီ ၂ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားၿပီး ထပ္မံ၂ႏွစ္ဖြင့္ခြင့္ရ ေက်ာင္း ၆၀၊ သက္တမ္း က်န္ေက်ာင္း ၇၉ ေက်ာင္းရွိပါတယ္။

//
More News
Up