အက်င့္ဆိုး၊ စနစ္ဆိုးေတြ ျပင္ဆင္တဲ့အခါ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိတယ္ – ဦးေအာင္ၾကည္ | DVB