ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံ | DVB