ျမစ္သာျမစ္ေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕ ေနအိမ္ ၅၀ ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရဖြယ္ရွိေန | DVB