စပါးဂိုးသမား လုိရစ္ ကားေမာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရၿပီး ေပါင္ ၅၀၀၀၀ ဒဏ္႐ုိက္ခံရ | DVB