သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ က်ပ္သိန္း ၇၂၀ ႏွင့္ အရက္ပုလင္း လာဘ္ထိုးခဲ့ရ | DVB