ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္အေရးယူ   | DVB