ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ခံ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဖြဲ႕ ႐ုပ္ရွင္-မိုးပန္းပြင့္ရဲ႕ သေကၤတ (နမူနာ) | DVB