ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခြး႐ူးကိုက္တာေၾကာင့္ လူ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB