အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ရဲ႕(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းမွာ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပေနပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး (KNU)နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ (၂) စိုင္းမ်ိဳးသန္႔တို႔အပါအဝင္ JMC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေဝးကို (၂) လ တႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ကေန ၁၄ ရက္အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ေတြဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ေတြ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အဓိကက်တဲ့  လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြကို လက္နက္ကိုင္ နည္းလမ္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ စားပြဲဝိုင္းမွာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ JMC အဖြဲ႔ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ (JMC-U)၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္မွာ (JMC-S)နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ (JMC-L) ဆိုၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ (JMC-S) ေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းထားရွိပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ (JMC-L) ေတြကိုေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လင္းေခးၿမိဳ႕နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕တို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

//
More News
Up