မံုရြာပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္းထဲ လွည့္လည္ဆႏၵျပ | DVB