အသက္အငယ္ဆံုး ဆယ္ေက်ာ္သက္ အက္ဖ္ဘီအိုင္သတင္းေပး ျဖစ္ရပ္မွန္႐ုပ္ရွင္- White Boy Rick (နမူနာ) | DVB