ေကေကမိုး သီဆိုထားသည့္ မိုးပန္းပြင့္ရဲ႕ သေကၤတ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ေတး(႐ုပ္သံ) | DVB