ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း လႉဒါန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ပမၼတီးရပ္ကြက္မွာရိွတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ မိသားစု ၂၈ စုအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အိမ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြ မေန႔က ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိွ ပမၼတီးရပ္ကြက္မွာ ခိုလံႈေနတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြဟာ နမၼတီးခါနန္ရြာက လာေရာက္တာျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၈ စု၊ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒီလႉဒါန္းပြဲမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးအားတီေယာဟန္က အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up