သတင္းသမားေတြ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ မဲ့ေနၿပီလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB