A d v e r t i s e m e n t With Us

အေျခခံပညာေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၈၅,၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ေန

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ ေပါင္း ၈၅,၀၀၀ ေလာက္ ခန္႔ထားဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ၄၅,၀၀၀ ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၅ ႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေန တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ “အထူးလိုအပ္ေနတဲ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၄၄၁၂၉ ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ မူလတန္းျပ ဆရာ ဆရာမ ၅၀,၈၂၀ ဦး ခန္႔ထားေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာ ဆရာမ ၂၂ ၃၃၁ ဦး ခန္႔ထားေပးဖို႔ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အထက္တန္းျပဆရာ ဆရာမ ၁၁,၃၅၀ ဦး ေတြဟာ ဒီ စာရင္းေတြသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆရာ ဆရာမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။” ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအမွတ္စဥ္(၇/၂၀၁၈) နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအေပၚ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up