ခ်ီလီတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ | DVB