ၿမိဳ႕ ၃ ၿမိဳ႕၏ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေန

ေတာင္ငူ၊ မေဒါက္နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃:၃၀ နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၁ ေပေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ကုိ ျပန္လည္က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၃ ေပခြဲေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၁ ရက္အတြင္း ေပဝက္ခန္႔က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၄ ေပခြဲေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၁ ရက္အတြင္း ေပဝက္ေလာက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မေဒါက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္သူေတြ အထူး သတိျပဳေနထိုင္ၾကဖုိ႔ မုိးဇလက အႀကံျပဳပါတယ္။

//
More News
Up