ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ တိုင္ပတ္အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ရာထူးကဖယ္ရွားခံရ (႐ုပ္သံ) | DVB