ေငြေၾကးအလြဲသုံးမႈျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရသည့္ နမ့္ခုတ္စံျပ အထကေက်ာင္းအုပ္ကုိ စစ္ေဆး | DVB