မင္းျပားတြင္ ဆရာမတဦး ႐ုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ | DVB