ဆႏၵျပ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား စားဝတ္ေနေရး အခက္ႀကံဳ၍ အလႉခံထြက္ | DVB