ႏုုလံုုးသားထဲပုုဂံ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မံုရြာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဓာတ္ပံုျပပဲြ ျပဳလုပ္ | DVB