ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္တြင္း လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္မ်ားၾကား တိုးေဝွ႔ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ျခေသၤ့ (႐ုပ္သံ) | DVB