႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီခ်မွတ္လုိက္သည့္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ | DVB