ေအာင္ကိုလတ္ သီဆိုသည့္ ေနရယ္၊ လရယ္၊ အမွန္တရားရယ္ ဇာတ္ဝင္သီခ်င္း (႐ုပ္သံ) | DVB