နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁ ဦး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အၾကမ္းဖက္ရိုက္နွက္ခံရ | DVB