ျမန္မာျပည္ ပထမဆုံး ႐ုပ္ရွင္႐ုံနဲ႔ မေခြးေလးထြင္ခဲ့တဲ့ လမ္းစ (သုတကေဖး) | DVB