႐ုိက္တာသတင္းသမား ၂ ဦးအမႈ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္အမိန္႔ခ်မည္ | DVB