ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ မူးယစ္ကုန္သည္အဖြဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၁ ဦးေသဆံုး | DVB